Tanussi

Kompania TANUSSI është themeluar nga z. Pavlo Tanussi për të përbushur kërkesat e larta të tregut,  duke ofruar mallra të specializuara dhe mbështetje teknike për bulmetorët dhe blegtorët  bashkëkohorë. Akoma duke ndjekur nga afër nje treg i cili vazhdimisht zhvillohet dhe duke asimiluar zhvillimet teknologjike, zhvillohet edhe ecuria e kompanisë me aktivitete të ndryshme siç janë pjesëmarrjet në ekspozita, seminarë, kurse edukative dhe trajnime jashtë vendit.

Struktura tradicionale e kompanisë TANUSSI në kombinim me stafin e specializuar dhe teknologjisë moderne që ofron, nuk ka  humbur “stilin” e saj personal dhe trajtimin miqësor të furnizuesve dhe te konsumatorëve.

Në përmjet këtij rrjeti të kontakteve dhe bashkëpunimeve kompania TANUSSI arrin të zgjeroj gjeografikisht aktivitetet e saj në Shqipëri.

 

Themeluesit dhe Administratorët

Themeluesit dhe administratorët e kompanisë kanë punuar në kompanitë me prestigjoze  në të gjithë sektorët e mallrave dhe shërbimeve të ofruara për bulmetorët  dhe fermerët bashkëkohor.  Me njohuri të shkëlqyer dhe përvojë të madhe për t’u marrë në mënyrë efektive me situata me të vështira, duke pasur mundësinë për të propozuar zgjidhje shumëplanëshe mbështetje teknike, me një avantazh të veçantë konkurrues.

 

Qëllimi

Qëllimi dhe përpjekja e vazhdueshme e kompanisë tonë është ti ofroj klinetit – blegtorit dhe fermerit tonë – sigurinë e pajisjeve teknologjike-mjetet-që përdor dhe të jenë  gjithnjë bashkëkohore dhe efektive në përputhje me kërkësat e lartra të Bashkimit Evropian në sektorin e ushqimit dhe, për më tepër, në sektorin e lëndëve të para.