ARTIKUJ TË SPECIALIZUAR

Bashkëpunim me firmat ndërkombëtare dhe të specializuara në prodhimin e pajisjeve  të mjeljes, te cilat japin mundësinë e riparimit dhe mirëmbajtjes e çdo llojë makineri mjelje.

MBËSHTETJE TEKNIKE

24 orë mundësi komunikimi dhe mbështetje teknike. Gjithashtu marrim përsipër përmirësimin teknoligjik e makinerive të mjeljes, pavarësisht markës ose kompanisë që është prodhuar, duke ngritur performancën e tij në maksimum.

PERSONEL TË SPECIALIZUAR

Të pajisur me njohuri dhe përvojën e duhur , ne mund të marrin përsipër projektimin, instalimin dhe natyrisht mirëmbajtjen e makineris së mjeljes tuaj, duke vënë mbi të gjitha interesin dhe kompaninë tuaj.

MJELJES PAJISJE

Kompania jonë përdor komponentë të cilësisë së lartë të prodhimit dhe origjinës italiane nga kompanit të specializuara në segmente të veçanta të sistemit të mjeljes.

Fakti që i marrim të gjitha këto materiale direkt nga fabrikat na jep mundësinë për të ofruar çmime shumë të arsyeshme. Gjithmon sigurohemi të mbajmë inventar  të pajisur mirë me pjesë këmbimi.

Avantazhi ynë i madh është menaxhimi i të gjitha këtyre komponentëve me pajisje teknologjike të specifikave tona. Kompania jonë, për më shumë se 15 vjet, është aktive në fushën e makinerive mjelëse dhe siguron mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive të mjeljes e të gjitha firmave të huaja kryesore. Pra, ne integruam të gjithë këtë njohuri dhe përvojë të kombinuar në menaxhimin e të gjitha këtyre komponentëve me automatizimin e dizajnit tonë. Të gjitha makinerit tona mjelëse kanë në panelet e tyre, menunë e kontrollit në 3 gjuhë, Greqisht, Anglisht dhe Shqip.

MBËSHTETJA E KLIENTIT

Por aty ku kompania jonë është e pakrahasueshme është shërbimi ndaj klientit. Ne jemi e vetmja kompani në Greqi që ka linja telefonike të hapura për 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, 365 ditë në vit.

Vullneti ynë për t’i shërbyer klientëve tanë mire dhe qëndrimi ynë njerëzor dhe miqësor, është ajo që na ka ndihmuar jo vetëm për të ruajtur, por edhe për të zgjeruar klientelën tonë. Aktualisht, klientët tanë shtrihen në 4 vende, Greqi, Shqipëri, Kosovë dhe Qipro.

Objektivi ynë

Objektivi dhe përpjekjet e vazhdueshme të kompanisë tonë është ti ofrojme klinetit – blegtorit dhe fermerit tonë – sigurinë e pajisjeve teknologjike- mjetet që përdor dhe të jenë gjithnjë bashkëkohore dhe efektive në përputhje me kërkesat e lartra të Bashkimit Evropian në sektorin e ushqimit dhe për më tepër, në sektorin e lëndëve të para.